yanxingyexx@126

诗人笔下的1943年蝗灾

诗人笔下的1943年蝗灾

(摘自《嵩洛草堂遗编》)

捕蝗[1]  

1943年

高福堂

寇虐旱荒年复年,如何飞蝗又蔽天?天果僤怒具祸烬[2],烝黎宝穑不俾存[3]。不然股长而趯[4],色青而灰,纷纭杂遝[5],排空拓地如流者[6],胡为乎来哉?不知何时遗育今肥大,奋翼磨喙恣残摧[7]。彼其生也,一孳可百百且万[8],丑类无数为民患[9]。跳跃畎亩得意鸣[10],绣壤稙稚龁啮遍[11]。后稷相道岂不密[12]?苞褎发秀蚕食断[13]。螟螣蟊贼蚀之只一处[14],蝗蝻集止根茎叶心不足夫一饭[15]。叠次播种随时尽,顷亩留禾无分寸。天诛不加人所忿,手执敝蹝谁相劝[16]?乌鸦亦愤群下啄,万嗉立饱撑肠散[17]。歼杀之多有似九牛亡一毛,老农比肩瞠目空长叹[18]。田祖秉畀古法垂师其意者[19],姚元之开元名相事已矣[20]。争命旦夕惟茅茨[21],今不扑灭来时盛。孑贻草根转眼滋[22],振振绳绳诩蔓延[23]。何辜苍生?生死竟被草螽欺[24]!

注:[1]蝗:虫名。亦称蝗螽(音忠)、蚂蚱,以其善飞,又称飞蝗。一种危害禾本科植物的害虫,常常成群飞翔。 [2]僤(音但)怒:盛怒。《诗·大雅·桑柔》:“我生不辰,逢天僤怒。” 具祸烬:准备以祸害使之化为灰烬。 [3]烝黎:百姓。唐·陆贽《赈恤诸道将吏百姓等诏》:“稼穑卒瘅,烝黎重困。” 宝穑(音涩):对农事的敬称。 俾(音比):使。《书·大禹谟》:“俾予从欲以治。” [4]股:大腿。 趯(音跃):通“跃”。跳跃。 [5]杂遝(音榻):众多纷杂貌。 [6]拓地:扩张领地。 [7]喙(音汇):嘴。 [8]孳:繁殖。 [9]丑类:同类。 [10]畎(音犬)亩:田间。《庄子·让王》:“(舜)居于畎亩之中,而游尧之门。”成玄英疏:“垄上曰亩,垄中曰畎。” [11]绣壤:指田野。 稙(音织)稚:禾苗。《齐民要术·种谷》:“二月三月种者为稙禾,四月五月种者为稚禾。” 龁啮(音河聂):啃咬。 [12]后稷:周始祖,名弃,姓姬氏。传说尧时为农师,舜时为后稷,主管农事。 [13]褎(音右):禾苗渐长貌。 [14]螟螣蟊(音冥特毛)贼:食禾害虫。《诗·大雅·大田》:“去其螟螣,及其蟊贼。”毛传:“食心曰螟,食叶曰螣,食根曰蟊,食节曰贼。” [15]蝻(音南):蝗幼虫。蝗未能飞时叫蝻。 [16]敝蹝(音喜):破草鞋。 [17]嗉(音素):鸟类食管后段暂时贮存食物的膨大部分。 [18]比肩:并肩。 瞠(音撑)目:张目直视。 [19]秉畀(音必)古法:指“秉畀炎火”。即用火将田中的蝗烧掉。《诗·小雅·大田》:“田祖有神,秉畀炎火。”郑玄笺:“田祖之神不受此害,持之付与炎火,使自消亡。”朱熹集传:“故愿田祖之神,为我持此四虫,而付之炎火之中也。”宋·王灙《唐语林·政事上》:“《大田》之诗,‘秉畀炎火’者,捕蝗之术也。”何纶锦《捕蝗谣》:“秉畀炎火古有经,始不扑除继无及。”秉,执持。畀,付与。 垂师:留传师范。 [20]姚元之:即姚崇。唐陕州人,本名元崇,改名元之,后避开元讳,改名崇。武后时,官凤阁侍郎,玄宗时为相。为政其间,抑权幸,劝节俭,史称开元之治。《后唐书·姚崇传》:开元四年(716),山东蝗虫大起,崇奏曰:“《毛诗》云:‘秉彼蟊贼,以付炎火。’又汉光武诏曰:‘勉顺时政,劝督农桑,去彼蝗蜮,以及蟊贼。’此并除蝗之义也……蝗既解飞,夜必赴火,夜中设火,火边掘坑,且焚且瘗,除之可尽。”乃遣御史分道杀蝗,汴州刺史倪若水行焚瘗之法,获蝗一十四万石,投汴渠流下者,不可胜数,蝗虫终渐止息。瘗(音意),埋。 [21]茅茨:茅屋。指农户。 [22]孑贻(音洁仪):残存。 [23]振振:众多貌。 绳绳:不绝貌。 诩(音许):遍及。 [24]螽:亦作螽斯。虫名。指蝗。

评论