yanxingyexx@126

水地河张氏墓碑文稿六篇

水地河张氏墓碑文稿六篇

(一)

    翠岭攒秀,玉川潆流,吉祥宝地,福荫千秋。二十二世张公讳清润,孺人尚氏,原居南山白窑村之磨凹,农耕为业。但因水源缺乏,出入不便,拚力苦干直至中年仍难于发展,遂毅然携一子三女迁来水地河龙王庙西卜地奠家。基业初创,艰苦备尝,福田广种,后世繁昌,功莫大焉。今逢盛世,公之后裔家兴业旺,泣思祖宗之功德,铭心不忘;开拓之精神,定当传承。特立石以志。


(二)

        二十三世张公讳华堂,清润公之子,生于清光绪元年,殁于一九五九年,寿八十有四,德配孺人李俞。含辛茹苦创基业,同心戮力展宏图,置田地,修庄园,临河建水磨,站街开粮行,家业繁盛,成为当时大户。且忠厚宽仁,善待邻里,遐迩广有贤名。育四男二女,以德艺书香教诲之,用心可谓良苦,实功德无量。长女莲,适西河村郝门,次女景,适北官庄校姓,俱儿孙满堂。兹立碑以赞:先辈创业苦,子孙孝思长。

 

(三)

    二十四世张公讳天保,华堂公之长子,生于清光绪二十八年,卒于一九七七年,享寿七十五岁,终生务农,辅助父母劳作养家,顾怜弟妹任劳任怨,热爱集体尽心尽力,邻里称誉,后辈敬仰。娶李氏满为妻,夫唱妇随。有一子一女,已各立门户,俱家业兴旺。思先辈创业之艰辛,仰祖公处世之宽仁,后世子孙当秉持家风,奋发有为。今勒石镌文,以表孝心。


(四)

    二十四世张公讳长,华堂公之次子,生于清光绪二十九年。公少读诗书,长而执掌县城站街粮行,秉承乃父生意经,忠厚勤谨,仁义诚信,老幼无欺,因而财源广进。然苦心操劳,事必躬亲,致积劳成疾,三十九岁英年早逝,惜哉,痛哉!孺人孙改,相夫养子不惮辛劳,贤惠良善持家有道。一子一女俱家业兴隆,女名花荣,家居        。感父母恩德,携子孙刻石立碑,永志不忘。


(五)

    二十四世张公讳长有,华堂公之三子,生于清光绪三十一年,逝于一九六零年,享年五十五岁。公少而读书,长而随二兄经商于站街粮行,后接替二兄掌柜之职,德能俱佳,经营有方,重实干讲信誉,生意红火。公私合营后,在商贸战线为民理财,直至终年。公两位夫人常占、赵菊,相夫持家,膝下四男各立门户,俱创业有成。为铭记父母深恩,率子孙辈镌碑以表孝思之情,俾留传后世。


(六)

    二十四世张公讳长松,一九一二年八月出生,一九八八年三月七十七岁寿终,系华堂公之四子。公一生主营农耕,辛勤劳作而丰歉由天,亦兼别业以贴补家用。民国时期曾到县邮局当差,战乱时期亦被抓过壮丁,大集体时给生产队喂过牲口。公为人厚道,勤俭持家,娶刘转、张春芝两位夫人,俱聪颖贤惠,教子有方,育五男一女,劳苦功高。女名花兰,适西河村郝姓。子孙缅怀之心长存,故刻石志之:父母深恩,嵩高洛长,精神永继,兴我家邦。

公元二零一三年三月 榖旦 立

评论