yanxingyexx@126

刘公墓碑序

孝思维则

严慈功德大曾含辛茹苦

儿孙福祉长当发愤图强

 

刘公讳其然,字茂业,系慎行公之孙,全禄公之子,民国十四年农历九月初六出生,昆仲四居长,承嗣二伯父全礼公为继。公幼读私塾,长而赴站街粮行学徒,一九五六年参加工作,先后在孝义机瓦厂、大峪沟煤矿、回郭镇一〇三厂等处,专事厨艺凡三十一载,直至一九八七年退休返家,安度晚年。二〇〇二年农历五月十六溘然长逝,享寿七十有八。一生诚朴善正,敬业顾家,颇有令名。孺人赵氏,讳梅兰,民国十二年农历九月初十出生于小关村,于归后育六子三女,勤勉鞠养,费尽心力,万难不弃,治家有道,教子有方,慈严相济,终使之俱成家立业,功莫大焉。且尝继婆母遗志,以嫂作母,掬育弱妹幼弟长大成室,博爱之情可谓感天动地。一九七六年农历五月二十八因积劳成疾而辞世,终年五十三岁,哀哉痛哉!今儿孙满堂,家业兴旺,为铭记二老深恩,合家共议,迁茔于岳山之阳,与高岩坡十九世祖茔、火石岭十三至十八世祖茔一脉相承,以垂千秋。

颂曰:傍泗河兮望嵩岳,兰桂齐芳承祖德,淳懿家风有后继,优哉游哉享天国。

评论